Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:62057 480 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
218.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
2 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Καλλιόπη Κριεζή, χήρα, Εμμανουήλ Κριεζής, περιουσία, κληροδότημα, δωρεά, Πανεπιστήμιο, ιδιοκτησία, πρόσοδοι
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2