Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:62063 483 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
187.4
Extent:
27 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, μαθήματα, πρόγραμμα, θερινό εξάμηνο, υποβολή, έγκριση, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, αίτημα, κοσμήτορες, Σχολές, καθηγητές, προγράμματα, σύνταξη, έντυπο, Αναγραφή, Ακαδημαϊκές Αρχές, Πανεπιστήμιο, επιστημονικές συλλογές, παραρτήματα, χειμερινό εξάμηνο, πρόγραμμα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27