Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:62063 484 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
187.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
27 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, μαθήματα, πρόγραμμα, θερινό εξάμηνο, υποβολή, έγκριση, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, αίτημα, κοσμήτορες, Σχολές, καθηγητές, προγράμματα, σύνταξη, έντυπο, Αναγραφή, Ακαδημαϊκές Αρχές, Πανεπιστήμιο, επιστημονικές συλλογές, παραρτήματα, χειμερινό εξάμηνο, πρόγραμμα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27