Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:62076 353 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
49.3
Extent:
43 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Υπουργείο Οικονομικών, μισθοδοσία, Πανεπιστήμιο, Γραφείο, υπάλληλοι, υπογραμματείς, λογιστής, πολιτική σύνταξη, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Γ. Δαμιανός, Ι. Ιατρίδης, υπογραμματείς, Ιωάννης Νικολαΐδης, λογιστής, Μακεδόνες, Μακεδονορουμούνοι, Βούλγαροι, Βουλγαρικό ζήτημα, Ελληνισμός, Σύλλογος των Ελληνικών Γραμμάτων, Βουκουρέστι, Δ. Σακελλαρίου, Αττική, Βοιωτία, Νομάρχης, εξετάσεις, Στέφανος Κουμανούδης, Δημήτριος Σεμιτέλος, καθηγητές

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43