Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:62076 321 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
49.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
43 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Οικονομικών, μισθοδοσία, Πανεπιστήμιο, Γραφείο, υπάλληλοι, υπογραμματείς, λογιστής, πολιτική σύνταξη, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Γ. Δαμιανός, Ι. Ιατρίδης, υπογραμματείς, Ιωάννης Νικολαΐδης, λογιστής, Μακεδόνες, Μακεδονορουμούνοι, Βούλγαροι, Βουλγαρικό ζήτημα, Ελληνισμός, Σύλλογος των Ελληνικών Γραμμάτων, Βουκουρέστι, Δ. Σακελλαρίου, Αττική, Βοιωτία, Νομάρχης, εξετάσεις, Στέφανος Κουμανούδης, Δημήτριος Σεμιτέλος, καθηγητές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43