Σχολές

Subfolder uoadl:62081 321 Read counter

Title:
Σχολές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
50.1
Extent:
32 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Σχολές
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Στέφανος Κουμανούδης, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Γεώργιος Μιστριώτης, καθηγητής, αναφορά, Φιλολογικό τμήμα, εξεταστική επιτροπεία, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Θεόδωρος Δηλιγιάννης, υπουργός, Ζήκος Ρώσης, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Ιερά Σύνοδος, «Λόγος», εφημερίδα, έκθεση, σχολιασμός, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Εκκλησία, εκκλησιαστικά αξιώματα, προσόντα, κανονισμός, φιλοσοφικά μαθήματα, περιορισμός, φοιτητές, αίτημα, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, εξεταστικά τμήματα, διαίρεση, καθηγητές, κατάλογος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32