Σχολές

Υποφάκελος uoadl:62081 340 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Σχολές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
50.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
32 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Στέφανος Κουμανούδης, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Γεώργιος Μιστριώτης, καθηγητής, αναφορά, Φιλολογικό τμήμα, εξεταστική επιτροπεία, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Θεόδωρος Δηλιγιάννης, υπουργός, Ζήκος Ρώσης, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Ιερά Σύνοδος, «Λόγος», εφημερίδα, έκθεση, σχολιασμός, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Εκκλησία, εκκλησιαστικά αξιώματα, προσόντα, κανονισμός, φιλοσοφικά μαθήματα, περιορισμός, φοιτητές, αίτημα, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, εξεταστικά τμήματα, διαίρεση, καθηγητές, κατάλογος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32