Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:62083 315 Read counter

Title:
Επιστημονικές Συλλογές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
50.1
Extent:
2 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Συλλογές
Other subject categories:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Παναγιώτης Κυριακός, Θεόδωρος Αρεταίος, Ηρακλής Μητσόπουλος, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητές, συνέλευση, συζήτηση, ζήτημα

1


2