Επιστημονικές Συλλογές

Υποφάκελος uoadl:62083 320 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικές Συλλογές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
50.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
2 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συλλογές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Παναγιώτης Κυριακός, Θεόδωρος Αρεταίος, Ηρακλής Μητσόπουλος, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητές, συνέλευση, συζήτηση, ζήτημα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2