Παραρτήματα

Subfolder uoadl:62085 314 Read counter

Title:
Παραρτήματα
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους    

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
50.1
Extent:
57 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Ιούλιος Σμίτ, διευθυντής, Αστεροσκοπείο, έκθεση, εργασίες, έργα, εκδόσεις, βιβλιοθήκη, Νοσοκομείο Συφιλιδικών Νόσων, εκθέσεις, ασθενείς, περιστατικά, Σπυρίδων Μπαλάνος, καθηγητής, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, διευθυντής, Οφθαλμιατρική Συλλογή, συγγράμματα, πλουτισμός, αγορά, Karl Wilberg, βιβλιοπωλείο, Fernand Gendrot, Παρίσι, παραγγελία, λογαριασμός, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Αστυκλινική, φάρμακα, ιατρικά εργαλεία, παραγγελία, Γαλλία, Τελωνείο Πειραιώς, καθημερινά έξοδα, πληρωμές, αιτήματα, εντολές

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57