Παραρτήματα

Υποφάκελος uoadl:62085 326 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παραρτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους    

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
50.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
57 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Ιούλιος Σμίτ, διευθυντής, Αστεροσκοπείο, έκθεση, εργασίες, έργα, εκδόσεις, βιβλιοθήκη, Νοσοκομείο Συφιλιδικών Νόσων, εκθέσεις, ασθενείς, περιστατικά, Σπυρίδων Μπαλάνος, καθηγητής, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, διευθυντής, Οφθαλμιατρική Συλλογή, συγγράμματα, πλουτισμός, αγορά, Karl Wilberg, βιβλιοπωλείο, Fernand Gendrot, Παρίσι, παραγγελία, λογαριασμός, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Αστυκλινική, φάρμακα, ιατρικά εργαλεία, παραγγελία, Γαλλία, Τελωνείο Πειραιώς, καθημερινά έξοδα, πληρωμές, αιτήματα, εντολές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57