Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:62087 220 Read counter

Title:
Επιστημονικές Συλλογές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
52.4
Extent:
88 σελίδες
Creator:
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Εθνικό Κέντρο Διατροφής
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Συλλογές
Other subject categories:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
παραρτήματα, προσαρτήματα, εκθέσεις, αποστολή, λογοδοσία, σύνταξη, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Μουσεία, Επιστημονικές Συλλογές, έφοροι, κατάλογοι, σύνταξη, αιτήματα, δαπάνες, κατάλογοι, τελειόφοιτοι, εξετασθέντες, Σχολές, λογοδοσία, σχεδίασμα, στοιχεία, θεματικές, αποβιώσεις καθηγητών, καθηγητές, προπαρασκευαστές, υπάλληλοι, διδασκαλία, συλλογές, κληροδοτήματα, δωρήματα, δωρητές, προϋπολογισμός, απολογισμοί, διδακτικά συγγράμματα, Αναστάσιος Χρηστομάνος, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητές, κτήματα, εκμισθώσεις, δίκες, οικονομικές επιτροπές, τελετές, αγώνες, επισκευές, κατασκευές, υπότροφοι

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88