Επιστημονικές Συλλογές

Υποφάκελος uoadl:62087 334 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικές Συλλογές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
52.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
88 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Εθνικό Κέντρο Διατροφής
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συλλογές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
παραρτήματα, προσαρτήματα, εκθέσεις, αποστολή, λογοδοσία, σύνταξη, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Μουσεία, Επιστημονικές Συλλογές, έφοροι, κατάλογοι, σύνταξη, αιτήματα, δαπάνες, κατάλογοι, τελειόφοιτοι, εξετασθέντες, Σχολές, λογοδοσία, σχεδίασμα, στοιχεία, θεματικές, αποβιώσεις καθηγητών, καθηγητές, προπαρασκευαστές, υπάλληλοι, διδασκαλία, συλλογές, κληροδοτήματα, δωρήματα, δωρητές, προϋπολογισμός, απολογισμοί, διδακτικά συγγράμματα, Αναστάσιος Χρηστομάνος, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητές, κτήματα, εκμισθώσεις, δίκες, οικονομικές επιτροπές, τελετές, αγώνες, επισκευές, κατασκευές, υπότροφοι
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88