Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:62100 318 Read counter

Title:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
51.1
Extent:
29 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Other subject categories:
Συνδρομές
Βιβλία
Keywords:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, συνδρομές, αιτήματα, συγγράμματα, μεταφράσεις, εκδόσεις, Ιωσήφ Χατζιδάκης, γιατρός, Νικόλαος Σαρίπολος, Συνταγματικό Δίκαιο, Ν. Κοτζιάς, Φιλοσοφία, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Αριστείδης Οικονόμου, υφηγητής, «Οικονομική Επιθεώρηση», Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, ασκήσεις, «Αθηναίος», περιοδικό, Στέφανος Κουμανούδης, Ευθύμιος Καστόρχης, καθηγητές, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Π. Σαντοριναίος, Γεώργιος Μιστριώτης, καθηγητής, Πλάτων, Πρωταγόρας, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, «Γεωπονικά», Δημήτριος Κόνσολας, υφηγητής, Νικόλαος Δαμαλάς, καθηγητής, κατήχηση, γυμνάσια, Αικατερίνη Ζάρκου, κατάλογος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29