Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:62100 334 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
51.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
29 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συνδρομές
Βιβλία
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, συνδρομές, αιτήματα, συγγράμματα, μεταφράσεις, εκδόσεις, Ιωσήφ Χατζιδάκης, γιατρός, Νικόλαος Σαρίπολος, Συνταγματικό Δίκαιο, Ν. Κοτζιάς, Φιλοσοφία, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Αριστείδης Οικονόμου, υφηγητής, «Οικονομική Επιθεώρηση», Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, ασκήσεις, «Αθηναίος», περιοδικό, Στέφανος Κουμανούδης, Ευθύμιος Καστόρχης, καθηγητές, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Π. Σαντοριναίος, Γεώργιος Μιστριώτης, καθηγητής, Πλάτων, Πρωταγόρας, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, «Γεωπονικά», Δημήτριος Κόνσολας, υφηγητής, Νικόλαος Δαμαλάς, καθηγητής, κατήχηση, γυμνάσια, Αικατερίνη Ζάρκου, κατάλογος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29