Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:62103 294 Read counter

Title:
Καλλιτεχνία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
53.2
Extent:
25 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο του 1880.
Main subject category:
Καλλιτεχνικά
Other subject categories:
Πορτραίτα
Ανδριάντες
Σχέδια
Keywords:
Σχολείο των Τεχνών, Πολυτεχνείο, πινακοθήκη, καταιγίδα, διαρροή, ζημιές, πίνακες, πανεπιστημιακή περιουσία, Θεόδωρος Βρυζάκης, ζωγράφος, κληροδότημα, εικόνες (πίνακες), πληρωμές, εντολές, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, μεταφορά, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, παραλαβή, Μόναχο, Ιερόθεος Πρανδάκης, αρχιμανδρίτης, κιβώτια, περιεχόμενο, αποστολή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25