Καλλιτεχνία

Υποφάκελος uoadl:62103 295 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Καλλιτεχνία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
53.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
25 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο του 1880.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλλιτεχνικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πορτραίτα
Ανδριάντες
Σχέδια
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολείο των Τεχνών, Πολυτεχνείο, πινακοθήκη, καταιγίδα, διαρροή, ζημιές, πίνακες, πανεπιστημιακή περιουσία, Θεόδωρος Βρυζάκης, ζωγράφος, κληροδότημα, εικόνες (πίνακες), πληρωμές, εντολές, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, μεταφορά, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, παραλαβή, Μόναχο, Ιερόθεος Πρανδάκης, αρχιμανδρίτης, κιβώτια, περιεχόμενο, αποστολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25