Διάφορα

Subfolder uoadl:62114 334 Read counter

Title:
Διάφορα
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
51.1
Extent:
9 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Λονδίνο, Ελληνική Επιτροπή, εγκύκλιος, αντίτυπα, αποστολή, Ελληνικά γράμματα, διάδοση, Μακεδονία, Θράκη, Ελληνισμός, Σλαυισμός (Σλαβισμός), Δαμαλάς, Μαυρογορδάτος, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, καθηγητές, ιδρύματα, πανσλαβιστική απειλή, Πανσλαβισμός

1


2


3


4


5


6


7


8


9