Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:62114 310 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
51.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Λονδίνο, Ελληνική Επιτροπή, εγκύκλιος, αντίτυπα, αποστολή, Ελληνικά γράμματα, διάδοση, Μακεδονία, Θράκη, Ελληνισμός, Σλαυισμός (Σλαβισμός), Δαμαλάς, Μαυρογορδάτος, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, καθηγητές, ιδρύματα, πανσλαβιστική απειλή, Πανσλαβισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9