Κρίσις της Νομικής Σχολής επί του Σγουτείου Διαγωνίσματος περί προγαμιαίας δωρεάς παρά Ρωμαίοις και Βυζαντινοίς. Αναγνωσθείσα τη 28 Μαΐου 1884 εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό του Κοσμήτορος της Σχολής Αλκιβιάδου Κρασσά

Archival Edition uoadl:71830 1837 Read counter

Original Title:
Κρίσις της Νομικής Σχολής επί του Σγουτείου Διαγωνίσματος περί προγαμιαίας δωρεάς παρά Ρωμαίοις και Βυζαντινοίς. Αναγνωσθείσα τη 28 Μαΐου 1884 εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό του Κοσμήτορος της Σχολής Αλκιβιάδου Κρασσά
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1883-1884
Year of publication:
1884
Author:
Κρασσάς Αλκιβιάδης
Publisher:
Τυπογραφείο των Αδελφών Περρή
Contributors:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Σγούτειο Διαγώνισμα της Νομικής Σχολής
Number of pages:
54

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30