Κρίσις της Νομικής Σχολής επί του Σγουτείου Διαγωνίσματος περί προγαμιαίας δωρεάς παρά Ρωμαίοις και Βυζαντινοίς. Αναγνωσθείσα τη 28 Μαΐου 1884 εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό του Κοσμήτορος της Σχολής Αλκιβιάδου Κρασσά

Αρχειακή Έκδοση uoadl:71830 1836 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κρίσις της Νομικής Σχολής επί του Σγουτείου Διαγωνίσματος περί προγαμιαίας δωρεάς παρά Ρωμαίοις και Βυζαντινοίς. Αναγνωσθείσα τη 28 Μαΐου 1884 εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό του Κοσμήτορος της Σχολής Αλκιβιάδου Κρασσά
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1883-1884
Έτος έκδοσης:
1884
Συγγραφέας:
Κρασσάς Αλκιβιάδης
Εκδότης:
Τυπογραφείο των Αδελφών Περρή
Άλλοι συντελεστές:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Σγούτειο Διαγώνισμα της Νομικής Σχολής
Αριθμός σελίδων:
54
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30