Κρίσις των κατά την Β' περίοδον του Σγουτείου Διαγωνίσματος υποβληθεισών πραγματειών περί κληρονομίας των κληρικών και μοναχών

Archival Edition uoadl:71840 1810 Read counter

Original Title:
Κρίσις των κατά την Β' περίοδον του Σγουτείου Διαγωνίσματος υποβληθεισών πραγματειών περί κληρονομίας των κληρικών και μοναχών
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1885-1886
Year of publication:
1886
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο της Ενώσεως
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Σγούτειο Διαγώνισμα της Νομικής Σχολής
Number of pages:
35

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19