Κρίσις των κατά την Β' περίοδον του Σγουτείου Διαγωνίσματος υποβληθεισών πραγματειών περί κληρονομίας των κληρικών και μοναχών

Αρχειακή Έκδοση uoadl:71840 1743 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κρίσις των κατά την Β' περίοδον του Σγουτείου Διαγωνίσματος υποβληθεισών πραγματειών περί κληρονομίας των κληρικών και μοναχών
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1885-1886
Έτος έκδοσης:
1886
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο της Ενώσεως
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Σγούτειο Διαγώνισμα της Νομικής Σχολής
Αριθμός σελίδων:
35
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19