Τετάρτη κρίσις του Σεβαστοπουλείου Αγώνος προς βελτίωσιν της σημερινής γλώσσης. Μη απαγγελθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου, τακτικού Καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω

Archival Edition uoadl:71857 1552 Read counter

Original Title:
Τετάρτη κρίσις του Σεβαστοπουλείου Αγώνος προς βελτίωσιν της σημερινής γλώσσης. Μη απαγγελθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου, τακτικού Καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1910-1911
Year of publication:
1911
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Σεβαστοπούλειο Διαγώνισμα
Number of pages:
19
Notes:
Κοινό δέσιμο με τις Κρίσεις του Σεβαστοπούλειου Διαγωνίσματος των ετών 1908, 1909 και 1910.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11