Τετάρτη κρίσις του Σεβαστοπουλείου Αγώνος προς βελτίωσιν της σημερινής γλώσσης. Μη απαγγελθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου, τακτικού Καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω

Αρχειακή Έκδοση uoadl:71857 1537 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τετάρτη κρίσις του Σεβαστοπουλείου Αγώνος προς βελτίωσιν της σημερινής γλώσσης. Μη απαγγελθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου, τακτικού Καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1910-1911
Έτος έκδοσης:
1911
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Σεβαστοπούλειο Διαγώνισμα
Αριθμός σελίδων:
19
Σημειώσεις:
Κοινό δέσιμο με τις Κρίσεις του Σεβαστοπούλειου Διαγωνίσματος των ετών 1908, 1909 και 1910.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11