Έκθεσις περί της κρίσεως του Σεβαστοπουλείου Διαγωνισμού του έτους 1919. Αναγνωσθείσα υπό του Καθηγητού Α. Σκιά εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου τη 21 Απριλίου 1919

Archival Edition uoadl:71889 1560 Read counter

Original Title:
Έκθεσις περί της κρίσεως του Σεβαστοπουλείου Διαγωνισμού του έτους 1919. Αναγνωσθείσα υπό του Καθηγητού Α. Σκιά εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου τη 21 Απριλίου 1919
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1918-1919
Year of publication:
1919
Author:
Σκιάς Ανδρέας
Publisher:
Τυπογραφείο
Contributors:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Σεβαστοπούλειο Διαγώνισμα
Number of pages:
17

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11