Έκθεσις περί της κρίσεως του Σεβαστοπουλείου Διαγωνισμού του έτους 1919. Αναγνωσθείσα υπό του Καθηγητού Α. Σκιά εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου τη 21 Απριλίου 1919

Αρχειακή Έκδοση uoadl:71889 1644 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Έκθεσις περί της κρίσεως του Σεβαστοπουλείου Διαγωνισμού του έτους 1919. Αναγνωσθείσα υπό του Καθηγητού Α. Σκιά εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου τη 21 Απριλίου 1919
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1918-1919
Έτος έκδοσης:
1919
Συγγραφέας:
Σκιάς Ανδρέας
Εκδότης:
Τυπογραφείο
Άλλοι συντελεστές:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Σεβαστοπούλειο Διαγώνισμα
Αριθμός σελίδων:
17
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11