Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1910-1911 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1910-1911 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Archival Edition uoadl:73135 309 Read counter

Original Title:
Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1910-1911 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1910-1911 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1910-1911
Year of publication:
1910
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Επετηρίδα (διοικητική)
Other subject categories:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Υποτροφίες, Αριστεία
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Εκπαιδευτικά Τέλη
Εκπτώσεις
Διατάξεις
Αποφάσεις
Διευθύνσεις Καθηγητών Πανεπιστημίου
Διευθύνσεις Υφηγητών Πανεπιστημίου
Number of pages:
64
Notes:
Κοινό δέσιμο με τις επετηρίδες των ετών 1908-09 και 1909-10

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33