Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1910-1911 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1910-1911 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73135 317 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1910-1911 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1910-1911 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1910-1911
Έτος έκδοσης:
1910
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Υποτροφίες, Αριστεία
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Εκπαιδευτικά Τέλη
Εκπτώσεις
Διατάξεις
Αποφάσεις
Διευθύνσεις Καθηγητών Πανεπιστημίου
Διευθύνσεις Υφηγητών Πανεπιστημίου
Αριθμός σελίδων:
64
Σημειώσεις:
Κοινό δέσιμο με τις επετηρίδες των ετών 1908-09 και 1909-10
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33