Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Εκατονταετηρίς 1837-1937. Τεύχος Α'

Archival Edition uoadl:73480 932 Read counter

Original Title:
Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Εκατονταετηρίς 1837-1937. Τεύχος Α'
Languages of Item:
Greek
Year of publication:
1948
Author:
Στεφανίδης Μιχαήλ Κ.
Publisher:
Εθνικό τυπογραφείο
Contributors:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Εκατονταετηρίδα
Number of pages:
71
Notes:
Επετειακή έκδοση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40