Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Εκατονταετηρίς 1837-1937. Τεύχος Α'

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73480 963 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Εκατονταετηρίς 1837-1937. Τεύχος Α'
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Έτος έκδοσης:
1948
Συγγραφέας:
Στεφανίδης Μιχαήλ Κ.
Εκδότης:
Εθνικό τυπογραφείο
Άλλοι συντελεστές:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Εκατονταετηρίδα
Αριθμός σελίδων:
71
Σημειώσεις:
Επετειακή έκδοση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40