Πρακτικά Συγκλήτου 1837-1842, τόμος 1

Volume of Archival Material uoadl:777 4603 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1837-1842, τόμος 1
Time Coverage:
1837-1838, 1838-1839, 1839-1840, 1840-1841, 1841-1842, 1842-1843 (μισό έτος)

Φίλτρο

 

1. 6 Μαΐου 1837

Proceedings uoadl:2090
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση Α΄: 11 Μαΐου 1837

Proceedings uoadl:2091
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση Β΄: 29 Μαΐου 1837

Proceedings uoadl:2092
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση Γ΄: 2 Αυγούστου 1837

Proceedings uoadl:2094
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση Ε΄: 1 Οκτωβρίου 1837

Proceedings uoadl:2095
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση ΣΤ΄: 6 Οκτωβρίου 1837

Proceedings uoadl:2097
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση Ζ΄: 31 Δεκεμβρίου 1837

Proceedings uoadl:2098
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση Η΄: 22 Ιανουαρίου 1838

Proceedings uoadl:2099
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση Θ΄: 30 Ιανουαρίου 1838

Proceedings uoadl:2100
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση Ι΄: 9 Φεβρουαρίου 1838

Proceedings uoadl:2101
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση 11: 12 Φεβρουαρίου 1838

Proceedings uoadl:2102
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση 12: 2 Μαρτίου 1838

Proceedings uoadl:2103
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση 13: 31 Μαρτίου 1838

Proceedings uoadl:2104
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση 14η: 30 Απριλίου 1838

Proceedings uoadl:2106
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση 15η: 6 Μαΐου 1838

Proceedings uoadl:2107
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση 16η: 14 Μαΐου 1838

Proceedings uoadl:2109
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση Δ΄: 18 Σεπτεμβρίου 1837

Proceedings uoadl:2110
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση 17η: 23 Μαΐου 1838

Proceedings uoadl:2111
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση 18η: 28 Μαΐου 1838

Proceedings uoadl:2112
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση 19: 6 Ιουνίου 1838

Proceedings uoadl:2113
Unit:
Historical Archive