Πρακτικά Συγκλήτου 1837-1842, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:777 4670 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1837-1842, τόμος 1
Χρονική κάλυψη:
1837-1838, 1838-1839, 1839-1840, 1840-1841, 1841-1842, 1842-1843 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. 6 Μαΐου 1837

Πρακτικά uoadl:2090
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Α΄: 11 Μαΐου 1837

Πρακτικά uoadl:2091
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Β΄: 29 Μαΐου 1837

Πρακτικά uoadl:2092
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Γ΄: 2 Αυγούστου 1837

Πρακτικά uoadl:2094
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Ε΄: 1 Οκτωβρίου 1837

Πρακτικά uoadl:2095
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση ΣΤ΄: 6 Οκτωβρίου 1837

Πρακτικά uoadl:2097
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Ζ΄: 31 Δεκεμβρίου 1837

Πρακτικά uoadl:2098
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Η΄: 22 Ιανουαρίου 1838

Πρακτικά uoadl:2099
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Θ΄: 30 Ιανουαρίου 1838

Πρακτικά uoadl:2100
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Ι΄: 9 Φεβρουαρίου 1838

Πρακτικά uoadl:2101
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση 11: 12 Φεβρουαρίου 1838

Πρακτικά uoadl:2102
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση 12: 2 Μαρτίου 1838

Πρακτικά uoadl:2103
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση 13: 31 Μαρτίου 1838

Πρακτικά uoadl:2104
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση 14η: 30 Απριλίου 1838

Πρακτικά uoadl:2106
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση 15η: 6 Μαΐου 1838

Πρακτικά uoadl:2107
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση 16η: 14 Μαΐου 1838

Πρακτικά uoadl:2109
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση Δ΄: 18 Σεπτεμβρίου 1837

Πρακτικά uoadl:2110
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση 17η: 23 Μαΐου 1838

Πρακτικά uoadl:2111
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση 18η: 28 Μαΐου 1838

Πρακτικά uoadl:2112
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση 19: 6 Ιουνίου 1838

Πρακτικά uoadl:2113
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο