Πρακτικά Συγκλήτου 1842-1850, τόμος 2

Volume of Archival Material uoadl:778 4463 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1842-1850, τόμος 2
Time Coverage:
1842-1843 (συνέχεια), 1843-1844, 1844-1845, 1845-1846, 1846-1847, 1847-1848, 1848-1849, 1849-1850, 1850-1851 (μισό έτος)

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 17: 11 Δεκεμβρίου 1842

Proceedings uoadl:779
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση 1: 23 Ιανουαρίου 1843

Proceedings uoadl:780
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση 3: 8 Μαρτίου 1843

Proceedings uoadl:782
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση 4: 4 Απριλίου 1843

Proceedings uoadl:783
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση 5: 10 Μαΐου 1843

Proceedings uoadl:784
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση 6: 6 Ιουλίου 1843

Proceedings uoadl:785
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση 7: 28 Ιουλίου 1843

Proceedings uoadl:786
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση 8: 14 Νοεμβρίου 1843

Proceedings uoadl:787
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση 9: 28 Νοεμβρίου 1843

Proceedings uoadl:788
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση 10: 19 Δεκεμβρίου 1843

Proceedings uoadl:789
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση 1: 14 Φεβρουαρίου 1844

Proceedings uoadl:790
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση 2: 27 Φεβρουαρίου 1844

Proceedings uoadl:791
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση 3: 16 Μαρτίου 1844

Proceedings uoadl:792
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση 4: 22 Μαρτίου 1844

Proceedings uoadl:793
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση 5: 2 Απριλίου 1844

Proceedings uoadl:794
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση 6: 3 Μαΐου 1844

Proceedings uoadl:795
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση 7: 12 Μαΐου 1844

Proceedings uoadl:796
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση 8: 7 Ιουλίου 1844

Proceedings uoadl:797
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση: 17 Νοεμβρίου 1844

Proceedings uoadl:798
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση: 13 Δεκεμβρίου 1844

Proceedings uoadl:821
Unit:
Historical Archive