Πρακτικά Συγκλήτου 1842-1850, τόμος 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:778 4576 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1842-1850, τόμος 2
Χρονική κάλυψη:
1842-1843 (συνέχεια), 1843-1844, 1844-1845, 1845-1846, 1846-1847, 1847-1848, 1848-1849, 1849-1850, 1850-1851 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 17: 11 Δεκεμβρίου 1842

Πρακτικά uoadl:779
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση 1: 23 Ιανουαρίου 1843

Πρακτικά uoadl:780
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση 3: 8 Μαρτίου 1843

Πρακτικά uoadl:782
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση 4: 4 Απριλίου 1843

Πρακτικά uoadl:783
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση 5: 10 Μαΐου 1843

Πρακτικά uoadl:784
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση 6: 6 Ιουλίου 1843

Πρακτικά uoadl:785
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση 7: 28 Ιουλίου 1843

Πρακτικά uoadl:786
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση 8: 14 Νοεμβρίου 1843

Πρακτικά uoadl:787
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση 9: 28 Νοεμβρίου 1843

Πρακτικά uoadl:788
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση 10: 19 Δεκεμβρίου 1843

Πρακτικά uoadl:789
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση 1: 14 Φεβρουαρίου 1844

Πρακτικά uoadl:790
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση 2: 27 Φεβρουαρίου 1844

Πρακτικά uoadl:791
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση 3: 16 Μαρτίου 1844

Πρακτικά uoadl:792
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση 4: 22 Μαρτίου 1844

Πρακτικά uoadl:793
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση 5: 2 Απριλίου 1844

Πρακτικά uoadl:794
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση 6: 3 Μαΐου 1844

Πρακτικά uoadl:795
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση 7: 12 Μαΐου 1844

Πρακτικά uoadl:796
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση 8: 7 Ιουλίου 1844

Πρακτικά uoadl:797
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση: 17 Νοεμβρίου 1844

Πρακτικά uoadl:798
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση: 13 Δεκεμβρίου 1844

Πρακτικά uoadl:821
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο