Πρακτικά Συγκλήτου 1851, τόμος 3

Volume of Archival Material uoadl:802 3028 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1851, τόμος 3
Time Coverage:
1850-1851 (συνέχεια)
Notes:
Ο τρίτος τόμος περιέχει 12 συνεδριάσεις (13/02/1851-30/08/1851). Οι υπόλοιπες συνεδριάσεις είναι αντίγραφα των αντίστοιχων συνεδριάσεων των δύο πρώτων τόμων των Πρακτικών Συγκλήτου (1837-1850) όπου και μπορείτε να τις βρείτε ψηφιοποιημένες.

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 13 Φεβρουαρίου 1851

Proceedings uoadl:803
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 27 Φεβρουαρίου 1851

Proceedings uoadl:804
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 26 Μαρτίου 1851

Proceedings uoadl:805
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 24 Απριλίου 1851

Proceedings uoadl:806
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση: 26 Απριλίου 1851

Proceedings uoadl:807
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 27 Απριλίου 1851

Proceedings uoadl:808
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 25 Μαΐου 1851

Proceedings uoadl:809
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 30 Ιουνίου 1851

Proceedings uoadl:810
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 14 Ιουλίου 1851

Proceedings uoadl:811
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 28 Ιουλίου 1851

Proceedings uoadl:812
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση: 16 Ιουλίου 1851

Proceedings uoadl:813
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 30 Αυγούστου 1851

Proceedings uoadl:814
Unit:
Historical Archive