Πρακτικά Συγκλήτου 1851, τόμος 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:802 3002 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1851, τόμος 3
Χρονική κάλυψη:
1850-1851 (συνέχεια)
Σημειώσεις:
Ο τρίτος τόμος περιέχει 12 συνεδριάσεις (13/02/1851-30/08/1851). Οι υπόλοιπες συνεδριάσεις είναι αντίγραφα των αντίστοιχων συνεδριάσεων των δύο πρώτων τόμων των Πρακτικών Συγκλήτου (1837-1850) όπου και μπορείτε να τις βρείτε ψηφιοποιημένες.
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 13 Φεβρουαρίου 1851

Πρακτικά uoadl:803
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 27 Φεβρουαρίου 1851

Πρακτικά uoadl:804
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 26 Μαρτίου 1851

Πρακτικά uoadl:805
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 24 Απριλίου 1851

Πρακτικά uoadl:806
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 26 Απριλίου 1851

Πρακτικά uoadl:807
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 27 Απριλίου 1851

Πρακτικά uoadl:808
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 25 Μαΐου 1851

Πρακτικά uoadl:809
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 30 Ιουνίου 1851

Πρακτικά uoadl:810
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 14 Ιουλίου 1851

Πρακτικά uoadl:811
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 28 Ιουλίου 1851

Πρακτικά uoadl:812
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση: 16 Ιουλίου 1851

Πρακτικά uoadl:813
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 30 Αυγούστου 1851

Πρακτικά uoadl:814
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο