Συνεδρίαση: 27 Οκτωβρίου 1851

Proceedings uoadl:816 857 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 27 Οκτωβρίου 1851
Time Coverage:
18511027
Other subject categories:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Ονόματα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Φοιτητικά
Keywords:
Ξενοδοχείο Παπάζογλου
Κ. Δομναίδος, βιβλιοθήκη
Κ. Γρυπάρης, μετάφραση
Εγγραφές
Ριζάρειος Σχολή

1


2