Συνεδρίαση: 27 Οκτωβρίου 1851

Πρακτικά uoadl:816 868 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 27 Οκτωβρίου 1851
Χρονική κάλυψη:
18511027
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Ονόματα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Ξενοδοχείο Παπάζογλου
Κ. Δομναίδος, βιβλιοθήκη
Κ. Γρυπάρης, μετάφραση
Εγγραφές
Ριζάρειος Σχολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2