Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1851

Proceedings uoadl:817 759 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1851
Time Coverage:
18511203
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Ονόματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Φοιτητικά
Keywords:
Οικογένεια Ιωνιδών, υποτροφία
Δημήτριος Φήφας
Π. Χαραλάμπους, κληροδότημα
Αμβρόσιος Ράλλης, διαγώνισμα
Κύριλλος Αργολίδος, κληροδότημα
Δαμιανός Γεωργίου
Εκκλησιαστική μουσική, βράβευση

1


2


3