Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1851

Πρακτικά uoadl:817 797 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1851
Χρονική κάλυψη:
18511203
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Ονόματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Οικογένεια Ιωνιδών, υποτροφία
Δημήτριος Φήφας
Π. Χαραλάμπους, κληροδότημα
Αμβρόσιος Ράλλης, διαγώνισμα
Κύριλλος Αργολίδος, κληροδότημα
Δαμιανός Γεωργίου
Εκκλησιαστική μουσική, βράβευση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3