Συνεδρίαση: 28 Δεκεμβρίου 1851

Proceedings uoadl:818 843 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 28 Δεκεμβρίου 1851
Time Coverage:
18511228
Other subject categories:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Υποτροφίες, Αριστεία
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Keywords:
Εμμανουήλ Περίδης, κληροδότημα
Ουρανοσκοπείο Böhn
Νεόφυτος Ιεραπόλεως, κληροδότημα
Οικογένεια Ιωνιδών, βιβλιοθήκη
Ανατομικό Θέατρο
Ζ. Ζαφειρόπουλος
Α. Γρυπάρης
Μ. Καλλιφρονάς

1


2


3