Συνεδρίαση: 28 Δεκεμβρίου 1851

Πρακτικά uoadl:818 858 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 28 Δεκεμβρίου 1851
Χρονική κάλυψη:
18511228
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Υποτροφίες, Αριστεία
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Εμμανουήλ Περίδης, κληροδότημα
Ουρανοσκοπείο Böhn
Νεόφυτος Ιεραπόλεως, κληροδότημα
Οικογένεια Ιωνιδών, βιβλιοθήκη
Ανατομικό Θέατρο
Ζ. Ζαφειρόπουλος
Α. Γρυπάρης
Μ. Καλλιφρονάς
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3