Πρακτικά Συγκλήτου 1863-1866, τόμος 5

Volume of Archival Material uoadl:892 2737 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1863-1866, τόμος 5
Time Coverage:
1863-1864, 1864-1865, 1865-1866

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 3 Ιανουαρίου 1863

Proceedings uoadl:893
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 8 Ιανουαρίου 1863

Proceedings uoadl:895
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 12 Ιανουαρίου 1863

Proceedings uoadl:900
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 23 Ιανουαρίου 1863

Proceedings uoadl:902
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση: 25 Ιανουαρίου 1863

Proceedings uoadl:904
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1863

Proceedings uoadl:906
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 4 Φεβρουαρίου 1863

Proceedings uoadl:1031
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 20 Φεβρουαρίου 1863

Proceedings uoadl:1032
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 26 Φεβρουαρίου 1863

Proceedings uoadl:1035
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 2 Μαρτίου 1863

Proceedings uoadl:1037
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση: 9 Μαρτίου 1863

Proceedings uoadl:1039
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 18 Μαρτίου 1863

Proceedings uoadl:1046
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1863

Proceedings uoadl:1048
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση: 28 Μαρτίου 1863

Proceedings uoadl:1136
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση: 6 Απριλίου 1863

Proceedings uoadl:1137
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση: 18 Απριλίου 1863

Proceedings uoadl:1138
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση: 20 Απριλίου 1863

Proceedings uoadl:1139
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση: 2 Μαϊου 1863

Proceedings uoadl:1140
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση: 16 Μαΐου 1863

Proceedings uoadl:1751
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση: 20 Μαΐου 1863

Proceedings uoadl:1754
Unit:
Historical Archive