Πρακτικά Συγκλήτου 1863-1866, τόμος 5

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:892 4647 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1863-1866, τόμος 5
Χρονική κάλυψη:
1863-1864, 1864-1865, 1865-1866
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 3 Ιανουαρίου 1863

Πρακτικά uoadl:893
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 8 Ιανουαρίου 1863

Πρακτικά uoadl:895
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 12 Ιανουαρίου 1863

Πρακτικά uoadl:900
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 23 Ιανουαρίου 1863

Πρακτικά uoadl:902
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 25 Ιανουαρίου 1863

Πρακτικά uoadl:904
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1863

Πρακτικά uoadl:906
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 4 Φεβρουαρίου 1863

Πρακτικά uoadl:1031
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 20 Φεβρουαρίου 1863

Πρακτικά uoadl:1032
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 26 Φεβρουαρίου 1863

Πρακτικά uoadl:1035
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 2 Μαρτίου 1863

Πρακτικά uoadl:1037
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση: 9 Μαρτίου 1863

Πρακτικά uoadl:1039
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 18 Μαρτίου 1863

Πρακτικά uoadl:1046
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1863

Πρακτικά uoadl:1048
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 28 Μαρτίου 1863

Πρακτικά uoadl:1136
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση: 6 Απριλίου 1863

Πρακτικά uoadl:1137
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση: 18 Απριλίου 1863

Πρακτικά uoadl:1138
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση: 20 Απριλίου 1863

Πρακτικά uoadl:1139
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση: 2 Μαϊου 1863

Πρακτικά uoadl:1140
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση: 16 Μαΐου 1863

Πρακτικά uoadl:1751
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση: 20 Μαΐου 1863

Πρακτικά uoadl:1754
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο