Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1863

Πρακτικά uoadl:906 534 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1863
Χρονική κάλυψη:
18630128
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τελετές
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
1 Φεβρουαρίου
Νικόλαος Σαρίπολος
Μόνιμη διεύθυνση:

1