Συνεδρίαση: 12 Νοεμβρίου 1852

Proceedings uoadl:903 815 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 12 Νοεμβρίου 1852
Time Coverage:
18521112
Other subject categories:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Κωνσταντίνος Ιωνίδης, θάνατος
Παπάζογλου
Ιωάννης Σούτσος, κληροδότημα
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, διαγωνισμός
Ανατομικό Θέατρο

1


2