Συνεδρίαση: 12 Νοεμβρίου 1852

Πρακτικά uoadl:903 813 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 12 Νοεμβρίου 1852
Χρονική κάλυψη:
18521112
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Ιωνίδης, θάνατος
Παπάζογλου
Ιωάννης Σούτσος, κληροδότημα
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, διαγωνισμός
Ανατομικό Θέατρο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2