Μύλος του καφέ

Artifact uoadl:92972 1046 Read counter

Insertion number:
929
Name:
Μύλος του καφέ
Date submitted:
19670101
Geographical region:
Αιτωλοακαρνανία
Town / Village:
Νερομάνα Τριχωνίδας
Source:
Δωρεά
Donator:
Ματραλή Κωνσταντίνα
Material:
Metal
Kind:
Σκεύος οικιακό

1


2