Μύλος του καφέ

Αντικείμενο uoadl:92972 1045 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
929
Ονομασία:
Μύλος του καφέ
Ημερομηνία καταγραφής:
19670101
Γεωγραφική περιοχή:
Αιτωλοακαρνανία
Πόλη / Χωριό:
Νερομάνα Τριχωνίδας
Τρόπος προέλευσης:
Δωρεά
Δωρητής:
Ματραλή Κωνσταντίνα
Υλικό:
Μέταλλο
Είδος:
Σκεύος οικιακό
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2